Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne (behövande äldre i Västernorrland och på Gotland)

Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne (behövande äldre i Västernorrland och på Gotland)

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till äldre verkligt behövande inom Västernorrlands och Gotlands län, varvid personer med grav synskada, neurologisk eller ortopedisk funktionsnedsättning äger företräde.

att ansöka

Sista ansökningsdag:

– Behövande i Västernorrlands län. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

– Behövande på Gotlands län. Sista ansökningsdag är den 28 februari.