Samstiftelsen för diakonal verksamhet i Östersunds församling

Samstiftelsen för diakonal verksamhet i Östersunds församling

Av den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, 3/4 användas till diakonal verksamhet och 1/4 till behövande inom Östersunds församling (f d Östersunds stad), med företräde för kvinnor.

 

https://www.svenskakyrkan.se/ostersund

Posted in Fonder & Stipendier.