Stockholms läns landsting förvaltar cirka 155 stiftelser

Det finns bidrag att söka

Stockholms läns landsting förvaltar cirka 155 stiftelser. Kuratorn eller fondhandläggaren vid respektive sjukhus eller vårdcentral kan tala om vilka förutsättningar som gäller för att få söka bidrag från dessa stiftelser.

Varje år delas pengar ut från de stiftelser som Stockholms läns landsting förvaltar. Förutom medel till forskning och utbildning finns det bidrag att söka för patienter med olika sjukdomar.

Vem kan söka medel från stiftelserna?

I allmänhet gäller att den sökande ska vara eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län.

Många stiftelser är knutna till ett visst sjukhus, till exempel Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset eller något annat sjukhus. Från dessa stiftelser kan alltså endast personer som är eller har varit patient söka bidrag. Det finns även stiftelser som inte är knutna till ett visst sjukhus.

För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang är behövande ett ekonomiskt begrepp. Den tolkning av begreppet behövande som skattemyndigheterna gör är att den sökande bör ha låg inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Vidare gäller att den sökande är bosatt och mantalsskriven inom Stockholms län.

För vissa stiftelser gäller att den sökande är bosatt inom Stockholm stad eller ibland också i en särskild församling inom Stockholm stad.

Beskrivning av stiftelserna

De flesta stiftelser är knutna till olika sjukhus. Övriga stiftelser hittar du under rubriken ”Stockholms läns sjukvårdsområde”. Varje stiftelse har egna bestämmelser och villkor för utbetalning av bidrag. Läs mer om stiftelserna i pdf:erna nedan (öppnas i nytt fönster):

Så ansöker du om bidrag

Om du ska söka bidrag, kontakta först kuratorn eller fondhandläggaren vid sjukhuset för att  få en ansökningsblankett och information om vilka uppgifter som skall redovisas i fondansökan. Det är också kuratorn/fondhandläggaren som tar emot fondansökan och ser till att den behandlas.

Läs mer

Andra stiftelser som särskilt vänder sig till personer med funktionsnedsättningar kan du hitta uppgifter om på Handikappupplysningens webbplats.

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Habilitering-och-stod-i-Stockholms-lan/#section-3

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.