Stiftelsen för gamla tjänarinnor

Stiftelsen för gamla tjänarinnor : skildring av en svunnen tid : en historik / Rolf af Klintberg

För drygt hundra år sedan var nästan 100 000 kvinnor anställda i hushållsarbete hos familjer i städerna. Det var ofta den enda försörjningsmöjligheten för de kvinnor som inte tillhörde de välbärgade klasserna.

Dessa lågavlönade tjänarinnor var en förutsättning för den borgerliga livsstilen med bonade golv, nyputsat silver, brutna servetter, krusade örngottsband, konstfärdiga smöruppläggningar, visiter och kalas.

När hög ålder eller sjukdom gjorde att de inte kunde arbeta längre, stod de på bar backe utan vare sig familj eller hem. De sociala skyddsnät som finns idag fanns inte då och den första folkpensionen (ett mycket litet belopp) infördes först år 1913. Tjänarinnorna var hänvisade till välgörenhet och det var ett privat initiativ som grundade Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor. Den här skriften berättar om stiftelsen och om de kvinnor som bodde på hemmet.

 


Stiftelsen för gamla tjänarinnor

Ändamål: Att i första hand åt kvinnor, som troget arbetat i annans tjänst - företrädesvis sådana som tillhör eller längre tid tillhört Stockholms kommun - lämna hjälp, varav de på grund av ålder, sjuklighet, olycksfall eller annan anledning är i behov.

Hjälp lämnas i form antingen bostad med värme, lyse och - om möjligt - tillfällig sjukvård jämte, i händelse av behov, årligt underhållsbidrag eller ock bidrag dels till organisationer eller andra juridiska behövande ålderstigna sjuka eller handikappade, dels ock för främjande av vetenskaplig forskning inom gerontologi och annan vetenskap med anknytning därtill.

Ansökan: På särskild blankett som kan beställas per telefon eller du kan söka via nätet

Sök här!⇒ skapa konto och sök via internet

STIFTELSEN FÖR GAMLA TJÄNARINNOR

C/O SEB, INSTITUTIONER & STIFTELSER
106 40 STOCKHOLM

 

Posted in Fonder & Stipendier.