Idéer för livet-stiftelsen

Ändamål: Har du en idé  eller vet ett bra sätt att arbeta främjande för barn och ungdomar i Sverige, men saknar medel att genomföra idén?

Då kan du söka stipendium.

 Vem kan söka: Projekt, organisationer och föreningar.

Ambitionen är att hellre stödja flera mindre projekt, än några få stora. Stipendium kan inte sökas för enskilda personer och går ej heller att söka för redan genomförda projekt.

Ansökan: När som helst under året på särskild blankett och mer information se stiftelsens hemsida.

http://www.ideerforlivet.se/var-ide/stiftelsen/

 

Idéer för livet-stiftelsen
Skandia
10350 Stockholm

tel: 020-555500

Djurkompaniet.se

Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.