Den 4 jan, den ellofte dagen & natten!

Hur man skall förstå denna Bonde-Praktika

Denna Bonde-Paktika är således att förstå  efter de  gamlas och wisas mening: De begynna först märka Juledag, och sedan de 12 efterföljande dagar till den sista dag Jul. Och lika  som wädret  begifwer sig hwar dag  och en af dessa dagar, så skall ock wädret warda i hwar månad, som den dagen tillhörer.

Och skall man weta, att Juledagen  bemärker  Thors-månad, Januari, den andra dagen i Jul Göje-månad, Februari, och så  bortåt  till den sista, som i efterföljande rim kan läras./ Ur Bondepraktikan

 

Om solen skiner den ellofte dagen, den 4  jan , spår November månad…

Den ellofte dagen

Mycken dagg skall man då spörja

Och allmänneligt rykte om helsot hör:

Det år skall helsot i många måtto;

Var alltid beredd vill jag dig råda.

Om wädret blås hårdt den Ellofte natten

 Ellofte natt

Då skall mycket fä dö också,

Så att skomakare dess mera hudar få.

Posted in Dagens Tips.