Svenska kyrkan, Gustaf Vasa församling!

Gustaf Vasa församling

GUSTAF VASA FÖRSAMLINGS FONDER OCH STIFTELSER

Fondhantering: september–maj 

Allmänna fonder

  • Är du skriven i Gustaf Vasa församling?
  • Räknas du av Skattemyndigheten som behövande?
  • Saknar du förmögenhet?

Ansökningshandlingar kan rekvireras via församlingens expedition 08-508 88 600, via diakon Ann Hallonsté.

Till ansökan här ⇒

Glöm ej att bifoga din senaste specificerade förenklade självdeklaration, läkarintyg eller annat du åberopar i din ansökan.

Fondstyrelsen i Gustaf Vasa församling
 Har du frågor kontakta: Diakon Ann Hallonstén
 Tel.nr. 08 508 88 607.
 E-post: ann.hallonsten@svenskakyrkan.se
 Postadress: Box 3166, 103 63 Stockholm
Posted in Fonder & Stipendier.