Amanda och Albert Hjertqvists

 
Ändamål:
Åt en eller flera i Kalmar kyrkoskrivna personer, understödsfond som behöver ekonomisk hjälp för vård och lindring av reumatisk åkomma.
Ingen inskränkning får för den skull ske i personens rätt till ersättning av allmänna medel.
 
Amanda och Albert Hjertqvists
Kalmar kommun
Box 611, 391 26 Kalmar
Kontaktcenter 0480-45 00 00
Posted in Fonder & Stipendier.