Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

http://www.hantverkarna.se/

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse – yrkesskicklighetens främjare.

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning.

 

Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Stipendieansökan samt bilagor skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 maj för studier under det aktuella läsåret (1 juli – 30 juni) Kurstiden/praktiken måste omfatta minst tre månaders heltidsstudier.

 

Relaterade dokument

Ladda ner ansökningsblanketten (ovan till höger) och posta den till: 
 
 Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
 c/o Stockholms Hantverksförening
 Box 7020, 121 07 Stockholm-Globen 
 
 Det går också bra att registrera ansökan digitalt genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.
http://www.jleklund.se/sidor/sok-stipendium/
 


 
Posted in Dagens Tips.