Axel och Sofia Alms Stiftelse

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Axel och Sofia Alms Stiftelse grundades genom testamente av änkefru Sofia Alm, född Brandt, den 20 oktober 1874. Axel Alm, hennes make, var en av 1850- och 1860-talens mest framgångsrika byggmästare i Stockholm. Själv var hon dotter till en skomakare i Gryts socken i Södermanland.

Stipendier för gymnasiestudier och motsvarande folkhögskolestudier
 
Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier för läsåret 2015–16 till behövande unga som studerar vid
gymnasium eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier.
 
Stipendium ges endast till den som har godkända studieresultat. Stipendium utdelas inte för
studier i grundskolan eller vid universitet eller högskola. Ny sökande som har fyllt 23 år kan inte heller få stipendium.
 
Stipendium utdelas för ett läsår i sänder. Den som tilldelats stipendium har nästa år företräde framför nya sökande,
så länge villkoren för att få stipendium i övrigt är uppfyllda.
 
Ansökan skall göras på särskilt formulär och sändas till Axel och Sofia Alms Stiftelse,
Brahegatan 26, 114 37 Stockholm, under tiden 15 september-15 oktober 2015.
 
Formuläret kan hämtas från webbplatsen www.almsstiftelse.org fr.o.m den 1 september 2015 eller från samma
dag beställas hos stiftelsens expedition, tel. 08-662 55 70 tisdagar kl. 10–12.
 
Till ansökan skall bifogas senaste
skolbetyg
personbevis för studier,
studieintyg och kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked.*
 
Ansökan som inte är fullständig i dessa avseenden lämnas utan åtgärd.


OBSERVERA!
*) Uppgifter om båda föräldrarnas ekonomi skall lämnas under punkt 3 även av sökande som
fyllt 18 år.
Detta gäller även om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas.
Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgifter om båda föräldrarna och gärna även om eventuella
styvföräldrar.
 
Taxeringsuppgifter är offentliga. Du kan därför fråga Skatteverket om du inte kan få reda på inkomsterna på annat sätt.


 

Kontakta Axel och Sofia Alms Stiftelse

Kontaktperson:
Stiftelsens sekreterare, Johan Stjerndahl

Axel och Sofia Alms Stiftelse
Brahegatan 26, 4 tr
114 37 Stockholm

Telefon 08-662 55 70
epost almsstiftelse@comhem.se

Expeditionstid: tisdagar 10.00-12.00

Posted in Fonder & Stipendier.