Landskronas Donationsfonder

Bild från Instagram vitaranunkler

Bild från Instagram vitaranunkler

Stipendier & fonder

Genom donationer förvaltar Landskrona stad flera fonder och stiftelser som ger ekonomiskt stöd. Av de stiftelser som delar ut pengar till privatpersoner är det de flesta inriktade på behövande barn, vuxna, äldre och de som är kulturellt verksamma.

Gustaf Lindegrens Donationsfond

”Stiftelsen har till ändamål att bereda behövande personer  i Landskrona hjälp till hyreskostnad, dock företrädesvis sådana som tillhört eller tillhöra handels-, hantverks- och  tjänstemannakretsarna och som är i små omständigheter. Om ytterligare disponibla medel återstår kan bidrag även lämnas för andra ändamål till personer av nämnda kategori.”.

Ansökan sker vanligtvis under september – under aktuell tid finns länk till ansökan.

Delar ut både stipendie och bidrag. Stipendier till de som läser vid gymnasieskola inom Landskrona kommun företrädesvis inom köpman- eller ingenjörsyrkena. Bidrag till att hjälp och understöd åt behövande personer och familjer bosatta inom Landskrona som inte är berättigade till socialbidrag. 

Ansökan sker vanligtvis under februari/mars– under aktuell tid finns länk till ansökan.

Bidrag ur fonden kan lämnas för barn- och ungdomsvård och bistå äldre, handi-kappade, långvarigt sjuka eller andra behövande som bor i staden och inte är berättigade till socialbidrag. Har du frågor om fonden kan du kontakta Magnus Hillborg, telefon 0418-47 36 41.

Ansökningstiden är vanligtvis under september – under aktuell tid finns länk till ansökan. 

I februari varje år delar Landskrona stad ut civilkuragestipendier till en eller flera personer som har gjort något utöver det vanliga för att öka tryggheten och säkerheten i vår stad och det är du som nominerar stipendiaterna.

Stipendiaten kan exempelvis gjort en insats för att hjälpa en annan person som varit i ett utsatt läge. Det kan också delas ut till personer som markerat att mobbning och trakasserier inte accepteras genom att exempelvis visat omtanke och generositet mot sina medmänniskor.

Civilkuragestipendiet består av upp till 5 000 kronor för enskild person och 15 000 för grupper. Utifrån de nomineringar som kommer in så är det en representant från närpolisen, en representant från Polisen och Räddningstjänstens ungdomsforum samt säkerhetschefen i Landskrona stad som utser stipendiaten.

Det är du som nominerar stipendiaterna
Alla kan nominera en eller flera kandidater. Du som nominerar kan göra det som enskild person eller med din förening eller annan grupp. Den som du/ni nominerar kan också vara en enskild person eller en hel grupp, exempelvis en skolklass eller förening. Nominering för nuvarande år sker senast den 31 december via följande formulär: Klicka här för nomineringsformulär.

http://www.landskrona.se/kommun-politik/stod-stipendier/stipendier-fonder/

Posted in Fonder & Stipendier.