Stiftelsen Familjen Holmbergs Donationsfond

Stiftelsen Familjen Holmbergs Donationsfond

Stiftelsen Familjen Holmbergs Donationsfond skall i december månad till behövande reumatiker i nordvästra Skåne delar ut ett antal bidrag. Bidrag beviljas främst till vistelse på reumatikerhem och vistelse i sydligare, varmare klimat.

 

Läkarintyg (max ett år gammalt) där reumatisk sjukdom framgår liksom kostnadsförslag för sökt bidrag ska bifogas ansökan.

 

Ansökningsblanketter erhålles av 
S E B Kapitalförvaltning
Institutioner & Stiftelser
205 20 Malmö
 tel 040-667 64 17 mellan klockan 10-12.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober 2015 under adress: Stiftelsen Familjen Holmbergs Donationsfond c/o S E B Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö.

Posted in Fonder & Stipendier.