Stiftelsen Kabom Kamratförenings Understödsfond har upphört

Ändamål:

Användas till främjande av vård av behövande ålderstigna, sjuka och handikappade samt till barns och ungdoms utbildning och uppfostran.

Vem kan söka:

Enskilda människor i Sverige. Sökande i Alingsås kommun har företräde.

Ansökan:

Under September månad

Skriftlig ansökan

 

Stiftelsen Kabom Kamratförenings Understödsfond

Sparbanken

Box 553

44116 Alingsås

 

Posted in Dagens Tips.