Stiftelsen Ada och Karl J Johanssons donationsfond

Stiftelsen Ada och Karl J Johanssons donationsfond
Axevalla folkhögskola
Stiftelsen Axevalla folkhögskola
532 72 Axvall
0511-26970


Den årliga räntan skall utdelas som stipendier till obemedlade och mindre bemedlade elever från Skaraborgs län med förmånsrätt för dem från Laske och Barne härad.

Posted in Fonder & Stipendier.