Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till uppfostran i kristlig anda åt värnlösa och fattiga flickor i Lunds församling. Stiftelsens medel skall placeras och förvaltas på betryggande sätt. Årligen skall 1/10 av avkastningen läggas till kapitalet, som inte får minskas. Skulle den övriga delen av överskottet inte behöva tas i anspråk under året, skall detta överskott avsättas för kommande behov.

 

Stiftelsen Arbetsklassens barnhemsfond
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 MAlmö
010- 499 90 20
Posted in Fonder & Stipendier.