Stiftelser för ekonomiskt behövande personer i Stockholm

Människor på en gård

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.
Du kan ansöka om bidrag om du:

är stadigvarande boende i Stockholms stad har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för behov som täcks av beviljat försörjningsstöd
vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn

 

 Ansökningsblankett

ansökan till Stockholms stiftelse för behövande jan-mars
Ansökan skickas till

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen
105 35 Stockholm
Tänk på

Skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn.
Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte.
Vi skickar endast svar till de som beviljas bidrag.
Beviljade bidrag betalas ut i december. Bidrag från stiftelser är en gåva.
Vi kan inte ge förhandsbesked.
Beslutet går inte att överklaga.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Donationsstiftelsegruppen om du har frågor
Telefon: 08-508 29 800.

Posted in Fonder & Stipendier.