Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder
Ekonomikontoret Härnösands kommun
871 80 HÄRNÖSAND
0611-348060

 

Ändamål: Att betala ut hyresbidrag till familjer eller personer med låga inkomster.
Sökanden: Ska vara bosatt inom Härnösands kommun och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senast taxerade inkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Särskilda ansökningsblanketter finns att få via kontaktpersonen. Kommunen annonserar i slutet av mars i lokaltidningen samt på hemsidan om att hyresbidrag går att söka ur denna stiftelse. Under april månad behandlas ansökningarna för hyresbidrag och under juni månad betalas beviljade bidrag om max 2 000 kr ut.

 

Ansök om bidrag

 

  • Stadshuset
  • Ekonomikontoret
  • Norra Kyrkogatan 3
  • 871 80 Härnösand
  • Telefon växel: 0611 – 34 80 00
  • ekonomikontoret@harnosand.se
  • Ekonomikontoret på kartan
  • Posted in Fonder & Stipendier.