Gustav Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse

Stiftelsenamn:

Gustav Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse

Organisationsnummer: 802426-5210
c/o Adress: Gustaf Vasa församling
Adress: Box 3166
Postnummer: 103 63
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-508 88 610
Fax: 08-508 88 619
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Lämna bidrag till social verksamhet i Gustav Vasa församling. Syftet med bidragsgivningen är att möjliggöra ett uthålligt och långsiktigt arbete med diakonal karaktär i Gustav Vasa församling.

Lämna bidrag till behövande personer som är folkbokförda inom Gustav Vasa församling.

Lämna bidrag till ideella, icke kommersiella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande personer inom i första hand Gustav Vasa församling.

Med behövande avses ekonomiskt behövande.

Syftet med bidragsgivningen är att höja mottagarens ekonomiska standard till en godtagbar nivå eller betala nödvändig kostnad av tillfällig natur som t ex inköp av glasögon eller betalning av tankläkarräkning eller dylikt.

Lämna bidrag till vård och uppfostran av barn.

Bidrag får inte lämnas till verksamhet med övervägande religiös, politisk eller idrottslig inriktning. Lämna bidrag för undervisning och utbildning. Syftet är att utbildningen i första hand ska komma bidragstagaren själv till nytta.

År: 2013
Tillgångar: 52.916.073 kr
Posted in Fonder & Stipendier.