Fagersta AB:s stiftelse

Fagersta AB:s stiftelse

 

Fagersta AB:s stiftelse vänder sig till studiemotiverade personer som bedriver eftergymnasiala studier och vars föräldrar är folkbokförda i Fagersta. Stipendium kan även lämnas för gymnasiala studier på annan ort än Fagersta, under förutsättning att utbildningen inte finns i Fagersta.

 

För att söka Fagersta AB:s stipendium använder du den blankett som finns på denna sida. Vi vill också att du skickar med följande:

  • Om du har påbörjat studierna innan höstterminen då du söker stipendiet vill vi ha kopior av betyg från fullföljda studier för den utbildning du söker stipendium för.
  • Om du påbörjar studierna höstterminen då du söker stipendiet vill vi ha ett registreringsintyg eller motsvarande för den utbildning du söker stipendium för.

Ansökan ska skickas in till kommunkansliet i början av september, datum står på blanketten. Därefter samlas en jury för att gå igenom ansökningarna. Juryn består av kommunstyrelsens ordförande samt två representanter från utbildnings- och fritidsnämnden.

Det varierar från år till år hur många som kan få Fagersta AB:s stipendium, vilket beror på stipendiefondens avkastning. Besked brukar lämnas i början av oktober till alla dem som sökt stipendium. En annons sätts även in på kommunens hemsida samt i Fagersta-Posten.

 

Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län

Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län
Västerviks sjukhus
Christina Danielsson
593 81 Västervik
0490-31804

Främja vården av reumatiskt sjuka inom Kalmar läns norra hälso- och sjukvårdsdistrikt.

Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i Göteborgs och Bohus läns landsting

Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i Göteborgs och Bohus läns landsting
Stiftelseenheten
Västra Götalandsregionen
462 80 VÄNERSBORG
031-630500

Avkastningen av fonden skall i nära anslutning till medicinsk forskning användas till främjande av vården av de reumatiskt sjuka inom landstingsområdet.

Sökes via kurator

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Halva reapriset på barnkläder på Ellos!

En till ny kod från Ellos: halva reapriset på barnkläder!

Erbjudande: 50% rabatt på barnkläder på rean* inklusive varumärken!

Nybeställning på barnkläder i rean på Ellos.

Gäller t.o.m. 2016-07-17.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kod:  345705.

ellos