Stiftelsen Agda och Greta Letterstedts fond

Stiftelsen Agda och Greta Letterstedts fond

Stiftelsens ändamål är att utbetalas som hjälp till änkor och barn eller äldre personer inom S:t Pauli församling som är i behov därav eller behöva ett tillskott till sin inkomst.

Stiftelsen Agda och Greta Letterstedts fond
SEB Institutioner & Stiftelser
205 20 Malmö
040-667 64 58