Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

För främjande av stiftelsens ändamål må av dess tillgångar utdelas understöd, stipendier och andra anslag.

Stiftelsen må ock genom andra åtgärder och anordningar söka förverkliga sina syften.

 

 

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Stureplan 3
103 75 STOCKHOLM
08-788 50 00