Trelleborgs kommuns stipendier och fonder

Stipendier och fonder

Vet du att det kan finnas pengar att söka? Sedan lång tid tillbaka sköter några av kommunens förvaltningar fonder och stipendier för olika ändamål.

Under åren har olika personer donerat pengar för att stödja personer eller verksamheter för speciella syften.

Villkoren för att vara behörig att söka kan variera väldigt och så även ansökningstiderna.

Förteckning över stiftelser (PDF-dokument, 566 kB)

http://www.trelleborg.se/sv/omsorg-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/fonder-och-stipendier/