Lärling på Kosters Trädgårdar i permakulturutbildning

Arbeta, praktisera

eller bli lärling

 Vill du arbeta i restaurangen eller bageriet

Då tar du kontakt med Kosters Trädgårdars Kooperativ:

Kök Claudia Poli 076-007 56 96

Bak Ida Ekqvist 073-152 17 37

Allt annat - Erik 073-032 35 23

 

Vill du praktisera hos oss (minst 4 veckor)

Kan du läsa mer här och kontakta Helena 070-256 34 01

 

Vill du gå lärlingsskap i trädgården

Från och med 2016 kan vi på Kosters Trädgårdar med stor glädje erbjuda en permakulturutbildning i form av lärlingskap. Här kan du läsa mer. Här ansöker du om lärlingsplats.

 

For WWOOFers

please apply through the Swedish WWOOF site here.

http://kosterstradgardar.se/kt2/arbete%20%26%20praktik.html

kosters

Bidragsstiftelsen

 Bidragsstiftelsen

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar, främst nedsatt rörelseförmåga. 

Bidrag från stiftelsen lämnas inte till t.ex. astmatiker, allergiker, dyslektiker, eller till personer med utvecklingsstörning eller neuropsykosociala symtom.

Stiftelsen kan inte ge bidrag till personer som har en högre taxerad inkomst än 4 basbelopp (ensamboende), Tillägg med ett prisbasbelopp förr varje boende i hushållet.

Stiftelsen kan ge bidrag till rekreations- eller semestervistelser, i första hand till
kostnader för medhjälpare. Bidrag kan sökas till rehabiliteringsvistelser, men inte
till egenavgift vid rehabiliteringsvistelse som bekostas av landsting. Stiftelsen kan även lämna bidrag till studier samt till tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg.

Bidragsstiftelsen lämnar för närvarande inte bidrag till:

– bil, biltillbehör, bilanpassningar eller reparation av fordon
– läkar-, tandläkarkostnader, alternativvård
– mobiltelefon, kläder, skor, glasögon, möbelanskaffning
– allmänt ekonomiskt stöd
– skolor och institutioner.
Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år. Ansökningstiden utgår den 1 september och beslut angående bidrag lämnas skriftligen under december månad. Beviljat bidrag utbetalas inte om resan/inköpet gjorts före ansökningstiden utgång den 1 september.

Storleken på bidragen varierar beroende på kostnader för sökt ändamål och sökandens inkomst. Som princip gäller att bidrag inte kan erhållas varje år. Som regel gäller att bidrag inte beviljas samma person inom loppet av en 2-årsperiod oavsett ändamål.
Ansökningar som bedöms falla utanför stiftelsens anslagsområde returneras underhand.

Ansökan görs på särskild blankett som kan hämtas från hemsidan.

Ansökningsblankett kan även beställas hos stiftelsen genom att sända frankerat svarskuvert till:


De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse,
Alsnögatan 7, 4tr,
116 41 Stockholm.
Telefon 08 7441290.

Besök Bidragsstiftelsens hemsida

Till ansökan ska bifogas: dels läkarintyg (högst tre år gammalt) som bestyrker rörelsenedsättningen, dels kopia av det senast erhållna beskedet om slutlig skatt.

Bidragsstiftelsen

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 296 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström

Stiftelsenamn:
Stiftelsenamn:

Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström

Organisationsnummer: 825003-3100
c/o Adress:  
Adress: Internbanken
Postnummer: 601 81
Ort: NORRKÖPING
Telefonnummer: 011-151042
Fax: 011-125178
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Norrköping
Ändamål:

Stiftelsens ändamål ska vara att tillförsäkra i Norrköpings stad födda, fattiga, i första hand fader- och moderlösa barn och i andra hand fader- eller moderlösa barn med goda naturgåvor och i sedligt avseende välartade lämplig uppfostran och nödig undervisning till den då de anses kunna höra själva sig försörja.

Understöd från stiftelsen får icke tillkomma barn tidigare än ett år, efter det att barnet inträtt i folkskolan, och ej längre än till tjugofem års ålder.

Understödet skall kunna lika väl tilldelas gossar som flickor. Det skall vidare avmätas så att det till fullo sörjer för den understöddes behov under den tid, understödet utgår.

Den som en gång erhållit understöd bör icke utan goda grunder där ifrån skiljas, förrän det med understödet avsedda ändamålet vunnits.

År: 2014
Tillgångar:

4.401.492 kr