Fagersta AB:s stiftelse

Fagersta AB:s stiftelse

 

Fagersta AB:s stiftelse vänder sig till studiemotiverade personer som bedriver eftergymnasiala studier och vars föräldrar är folkbokförda i Fagersta. Stipendium kan även lämnas för gymnasiala studier på annan ort än Fagersta, under förutsättning att utbildningen inte finns i Fagersta.

 

För att söka Fagersta AB:s stipendium använder du den blankett som finns på denna sida. Vi vill också att du skickar med följande:

  • Om du har påbörjat studierna innan höstterminen då du söker stipendiet vill vi ha kopior av betyg från fullföljda studier för den utbildning du söker stipendium för.
  • Om du påbörjar studierna höstterminen då du söker stipendiet vill vi ha ett registreringsintyg eller motsvarande för den utbildning du söker stipendium för.

Ansökan ska skickas in till kommunkansliet i början av september, datum står på blanketten. Därefter samlas en jury för att gå igenom ansökningarna. Juryn består av kommunstyrelsens ordförande samt två representanter från utbildnings- och fritidsnämnden.

Det varierar från år till år hur många som kan få Fagersta AB:s stipendium, vilket beror på stipendiefondens avkastning. Besked brukar lämnas i början av oktober till alla dem som sökt stipendium. En annons sätts även in på kommunens hemsida samt i Fagersta-Posten.

 
Posted in Fonder & Stipendier.