Johan Petterssons stiftelse

Bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål i Höörs kommun

Bild från Instagram jaana.huotari66

Bild från Instagram jaana.huotari66

Johan Petterssons stiftelse

 
Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer genom bidrag främja vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål såsom att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.
 
Gällande utbildning kan personer boende i Höörs kommun och som inte erhöll stipendium från stiftelsen vid senaste utdelning ansöka om stipendium ur stiftelsens avkastning för uppmuntran av studier inom något av följande områden:
 
GrundVux eller KomVux i Höör eller Eslöv
 
Gymnasium eller Folkhögskola på främmande ort
 
(Du måste bo på studieorten.)
 
Högre specialutbildning (högskola/universitet) inom eller utom landet
(Du måste bo på studieorten.)
Observera att stipendium inte beviljas för studier i Eslöv, Malmö/Lund eller Kristianstad/Hässleholm eftersom styrelsen bedömer det vara möjligt att bo kvar iHöörs kommun och samtidigt studera på dessa orter (undantag: GrundVux/KomVuxenligt punkt 1).
Ansökan ska vara inkommensenast den 30 september.
 
Bifoga handlingar som styrker lämnade uppgifter, tillexempel
inkomst, sjukintyg, eller intyg om antagande till utbildning.
Skicka din ansökan och handlingar till:
Johan Petterssons
stiftelse
c/o Höörs kommun
Box 53
243 21 Höör
Upplysningar lämnas av kommunens stiftelsehandläggare, Kerstin Carlsson, på telefon 0413–28117.
Besked om resultatet av din ansökan lämnas via brev.
 
 
Johan Petterssons stiftelse

Höörs kommun:

Box 53

243 21 Höör

 

Besöksadress:

Södergatan 28

243 21 Höör

Tel: 0413-280 00 • Fax 0413-207 41

kommun@hoor.se 

www.hoor.se 

www.facebook.com/Hoorskommun

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.