Stiftelsen Carl A. Wockatz’ Barnhem

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Carl A. Wockatz' Barnhem

Stiftelsen är en ideell stiftelse under länsstyrelsens tillsyn med ändamål att stödja svenska barns och ungdomars uppfostran och utbildning. Stiftelsens fonder härstammar från grundaren av företaget Wockatz & Co i Göteborg,Carl A. Wockatz, som avled 1909.

Utbetalade bidrag skall möjliggöra gymnasiestudier för elever i små ekonomiska omständigheter och utgår inte som premier för goda studieresultat, även om misskötta studier leder till indragning av bidrag.
Avbryts studierna upphör bidraget
Bidrag med ca. 4000 kronor per termin under läsåret med eventuell förlängning under resten av studietiden för gymnasieelever med mycket svag familjeekonomi, som är svensk medborgare, är under 18 år vid första ansökan, har god närvaro och sköter studierna.
Senast 15 febr. och 15 sept.
Information och ansökningsblankett finns hos kurator.
Ansökan i början av varje termin.
Stiftelsen Carl A Wockatz Barnhem
Mäster Johansgatan 8
416 62 Göteborg
Telefon:076-404 42 41

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Nu 149kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.