Sällskapet De Gamlas Vänner

Sällskapet De Gamlas Vänner

om stiftelsen

Sällskapet De Gamlas Vänner har till ändamål att genom utdelande av penningunderstöd eller på annat sätt främja vård av behövande, ålderstigna, bildade kvinnor. Med "ålderstigen" menas enligt Sällskapets beslut att sökande fyllt 65 år och med "bildad" avses utbildning och kurs utöver folkskola eller grundskola.

Endast ensamstående kan erhålla understöd.

att ansöka

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 oktober.

 

Posted in Dagens Tips.