Stiftelsen Gustav Larssons Minnesfond

Stiftelsen Gustav Larssons Minnesfond
Mariedal
Ivar Virgin
533 92 Lundsbrunn
0511-57301

Den årliga avkastningen skall – sedan 10% lagts till kapitalet – användas för att bestrida vårdkostnaden för i första hand behövande MS-sjuka inom Götene kommun för vård och rehabilitering vid Lundsbrunns Kurort.