Stiftelsen Ulla & Roland Gustafssons Donationsfond

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiskt hjälp till behövande med inflammatoriska systemsjukdomar, främst till personer med SLE och /eller Sjögrens syndrom samt att ekonomiskt bidra till vård och rehabilitering, även utomlands, av sådan personer, och främja forskning beträffande inflammatoriska systemsjukdomar.

 

Stiftelsen Ulla & Roland Gustafssons Donationsfond
Fållnäsgatan 49
Roland Gustafsson
122 48 ENSKEDE
08-659 50 00
Posted in Fonder & Stipendier.