Skinnskattebergs kommuns stipendier

Skinnskattebergs kommun

klematis

Medel ur J L Eklunds stiftelse utdelas till personer inom Skinnskattebergs kommun för att öka kunskapen om jord och skog eller till belöning för förtjänstfullt arbete inom jordbruk eller skogsvård.

Medel ur Pontus Nohres stiftelse utdelas till elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan.

Medel ur Gunnilbo Jordbruksstiftelse utdelas till personer boende inom Gunnilbo sockens gränser för att öka kunskapen om jord och skog, häri inbegripet även lanthushåll. Saknas ansökningar enligt vad som ovan nämnts kan medel utdelas till jordbrukare, bosatta inom samma område, vilka nedlagt berömvärt arbete på jorden.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2015 för J L Eklunds stiftelse och Pontus Nohres stiftelse. För Gunnilbo Jordbruksstiftelse är sista ansökningsdag den 1 december 2015.

Upplysningar lämnas av
Michael Sundh
tel. 0222-451 33

Posted in Fonder & Stipendier.