Stiftelsen V von Heidenstams fond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen V von Heidenstams fond

Organisationsnummer: 802408-1070
c/o Adress: Kungliga Vetenskapsakademien
Adress: Box 50005
Postnummer: 104 05
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6739500
Fax: 08-155670
E-post:  
Webbsida:  http://www.vernervonheidenstam.se/
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Fondens ändamål är att söka skydda och bevara djurbeståndet i naturen samt att söka lindra djurens lidande särskilt under stränga vintrar.
Posted in Fonder & Stipendier.