Stiftelsen Ida Petrons minnesfond

Stiftelsens ändamål skall vara att främja utbildningen inom bokbindaryrket varvid i första hand sådana ändamål bör komma ifråga, som främjar utbildningen inom det hantverksmässigt bedrivna privatbokbinderiet. Ändamålet förverkligas genom beviljande av stipendier för dylik utbildning vid skola eller välrenommerat bokbinderi i Sverige eller i utlandet eller genom anslag till skola eller bokbinderi i Sverige, som bedriver sådan utbildning. Stipendium från fonden skall i första hand beviljas ungdom, som visat särskild begåvning för utbildning inom bokbindaryrket.

 

Stiftelsen Ida Petrons minnesfond
Box 24184
Svenska Bokbinderiföreningen
104 51 STOCKHOLM
08-7626800

Posted in Fonder & Stipendier.