Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström

Stiftelsenamn:
Stiftelsenamn:

Stiftelsen N J Bergström och hans hustru Johanna Maria Bergström

Organisationsnummer: 825003-3100
c/o Adress:  
Adress: Internbanken
Postnummer: 601 81
Ort: NORRKÖPING
Telefonnummer: 011-151042
Fax: 011-125178
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Norrköping
Ändamål:

Stiftelsens ändamål ska vara att tillförsäkra i Norrköpings stad födda, fattiga, i första hand fader- och moderlösa barn och i andra hand fader- eller moderlösa barn med goda naturgåvor och i sedligt avseende välartade lämplig uppfostran och nödig undervisning till den då de anses kunna höra själva sig försörja.

Understöd från stiftelsen får icke tillkomma barn tidigare än ett år, efter det att barnet inträtt i folkskolan, och ej längre än till tjugofem års ålder.

Understödet skall kunna lika väl tilldelas gossar som flickor. Det skall vidare avmätas så att det till fullo sörjer för den understöddes behov under den tid, understödet utgår.

Den som en gång erhållit understöd bör icke utan goda grunder där ifrån skiljas, förrän det med understödet avsedda ändamålet vunnits.

År: 2014
Tillgångar:

4.401.492 kr

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
Posted in Fonder & Stipendier.