Vadstena kommuns stiftelser

Stiftelser

Här finns information om stiftelser som förvaltas av kommunen. Under varje respektive stiftelse finner du en beskrivning av stiftelsens ändamål.

Albertina Eklunds stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till äldre kvinnor bosatta i Vadstena kommun.

 

Alexanderssons livräntestiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till personer i Vadstena kommun som är i behov av ekonomiskt stöd.

 

Anna Maurtitzons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till äldre kommunivånare som uppnått pensionsålder. Kvinnor har företrädesrätt.

 

A.W. Hagstens stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till änkor och barn bosatta i Vadstena kommun. Anhöriga till en avliden som varit verksam inom handel/försäljning har företrädesrätt.

 

Charlotte W Dicksons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja undervisning och utbildning i ämnen som omfattar hem och hushåll, företrädesvís inriktade på textila sysslor som vävning, knyppling, sömnad m.m. för att stödja det kulturarbete som är förknippat med detta och som har djupa rötter i Vadstena med omnejd. Enskilda sökande från tidigare Vadstena kommun eller från Kylebergs säteri (i Ödeshögs kommun) har företräde framför andra enskilda sökande.

 

Harry & Greta Ohlssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till funktionshindrade personer som är i behov av ekonomiskt stöd.

 

Johanna Larssons stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt bidrag vid jultid till kvinnor bosatta i Vadstena kommun, och som arbetar med knyppling i någon form.

 

Karin E. Regnstrands stiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till undervisning och utbildning. Ekonomiska bidrag kan även ges till enskilda familjer eller personer som främjar vård och uppfostran av barn.

 

Sociala samstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att ge eknomiskt stöd till behövande personer, bosatta i Vadstena kommun, med behov av ekonomiskt stöd utöver det som normalt åligger samhället att svara för enligt lagar och förordningar.

 

Östgöta-Dals välgörenhetsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att ge ekonomiskt stöd till kommunivånare bosatta i någon av följande församlingar; Herrestad, Källstad, Rogslösa, Väversunda, Örberga, Nässja eller Strå.

 

Är du intresserad av att söka ekonomiska medel från någon stiftelse?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in senast 31 augusti för innestående år.

Ansökningsblankett

http://www.vadstena.se/Startsida/Kommun-och-demokrati/Bolag-och-stiftelser/Stiftelser/

Posted in Fonder & Stipendier.