Torsten Jönssons stiftelse för behövande barn

Torsten Jönssons stiftelse för behövande barn

Oppmanna och Vånga församlingar

 

Torsten Jönssons stiftelse
Oppmanna Kyrkväg 18
290 37 Arkelstorp
tel 044-97001

Ur fonden skall föräldrar med minderåriga barn kunna söka bidrag för barnens kostnader

Endast för bosatta i Församlingarna

Stiftelsen Petersenska hemmet

Ändamål

Stiftelsen Petersenska hemmet har till ändamål att genom utdelande av stipendier sörja för utbildning av kvinnliga studerande!

 

Villkor för sökande av stipendium

Kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier. Studierna skall var yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och mer än hälften av utbildningstiden skall vara avslutad.

Ansökningstid samt beslut om stipendium

Ansökningstiden är under två perioder.Den första perioden omfattar tiden 1 mars t.o.m. 15 april.Besked om beslut meddelas för denna period under maj/ juni. Den andra perioden omfattar tiden 15 augusti t.o.m. 30 september. Till de som erhåller stipendium, kommer information och utbetalning ske under juni månad respektive december månad.De som ej erhåller information har inte erhållit något stipendium.

Vad skall ansökningen omfatta?

För att komma i beaktande vid prövning av stipendium skall följande vara uppfyllt:

  • Undertecknad ansökan i original på av stiftelsen fastställt ansökningsformulär. Till ansökan bilägges på formuläret angivna bilagor. Notera att personbeviset ej skall vara äldre än 6 månader
  • Kortfattad redogörelse varför stipendium söks
  • Strukturerad redogörelse (tillgångar, skulder, inkomster)
  • Redogörelse för till vad stipendiet skall användas till samt en specifikation över kostnaderna

Besked om eventuellt tilldelat stipendium översändes per e-mail för period 1 under maj/juni månad och för period 2 under november/ december

Ansökan sänds till 

Petersenska hemmet

Box 10311

100 55 Stockholm

 

Ansökningsblankett

http://stiftelsenpetersenskahemmet.se/index.html