Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

 

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskaplig forskning.Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.

Total Budget:  806,282,611 kr

 

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
Box 16066
10322 STOCKHOLM
08-54501790

Stiftelsen Sannes Minne

Stiftelsen Sannes Minne vill ge äldre kvinnor med låg inkomst,

boende i Uddevalla, en årlig penninggåva för lite guldkant i vardagen.

 

Stiftelsen Sannes Minne

Box 128

451 16 Uddevalla

 

Ansökningsregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. Ansökan om bidrag kan göras under hela året.

 

För 2016 gäller:

Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 23 september.

Annonsering i tidningen Sju dagar sker under augusti. Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2015.
Vänligen anmäl kontonummer från valfri bank till Swedbanks kontoregister för snabbare utbetalning av beviljade bidrag.
Anmälan görs på ett Swedbankkontor eller på Swedbanks hemsida med hjälp av Bank-ID:
http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister/index.htm
Om ingen anmälan görs sker utbetalning via avisamt bankkonto i ansökan för snabbare och enklare utbetalning.

 

För ansökningsåret 2016 är gränsen för högsta inkomst; 140 000 kronor, samt 3000 kronor i inkomst av kapital.

 

 

Har svampen kommit hos dig?

Tips!

Titta på Svampguiden! och se om svampen har börjat komma där du bor.

http://svampguiden.com/rapporter/lista.asp

svamp