Stiftelsen Osyp och Elsa Maidanjuks minnesfond

Stiftelsen Osyp och Elsa Maidanjuks minnesfond
Box 16317
103 26 STOCKHOLM
08-232945

Fondens ändamål skall vara att främja företrädesvis ukrainsk ungdoms studier vid akademien. Avkastningen av fonden ca 10 % skall årligen läggas till kapitalet, återstående bör utdelas såsom stipendier till den som visat anlag och gjort sig förtjänt av uppmuntran till fortsatt konstnärlig verksamhet.

Posted in Fonder & Stipendier.