Kungliga Sällskapet Pro Patria fond

Hela Landet

Namn

-Kungliga Sällskapet Pro Patria -

Enskilda personer senast 15 oktober och föreningar och sammanslutningar mellan 15 februari - 31 mars

Kungliga Sällskapet Pro Patria
Brahegatan 60 nb
114 37 Stockholm

http://www.propatria.se/
Ska ske på särskild blankett som skickas per post. Den kan rekvireras per telefon eller e-post med angivande av fullständig adress.
Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån - tor 10.00 - 12.00.

Ändamål

Att giva penningunderstöd till främjande av svenska barns eller svensk ungdomsvård och fostran samt behövande gamla, sjuka eller handikappade svenska medborgare liksom till föreningar eller sammanslutningar med ovanstående syften.

Grundkrav för mottagande av bidrag är att den sökande är bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidragen är av engångskaraktär och ges inte som periodiskt understöd. Bidrag ges i regel inte två år i rad.

Stiftelsen Sofia och Sven Johanssons fond

Stiftelsen Sofia och Sven Johanssons fond
Box 624
Värnamo församling
331 26 VÄRNAMO
0370-20900

Fondens avkastning skall användas inom Värnamo församling dels för vård och hjälp åt fattiga sjuka eller gamla, dels till barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.