Stiftelsen S och M Cronbergs minnesfond för pauvres honteux

Stiftelsen S och M Cronbergs minnesfond för pauvres honteux

MALMÖ

Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux. Utdelning högst 1/3 basbelopp. Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

 

Ansökningstid senast 1 juli. Utdelning den 1 september.

 

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Stiftelsen Tjolöholmsfonden

Stiftelsen Tjolöholmsfonden
SEB, Institutioner & Stiftelser Richard Norling
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Stiftelsens skall ha till uppgift att åt sådana behövande innevånare i Göteborgs och Bohus län samt Hallands län, vilka bedömes vara i behov av understöd, lämna bidrag till eller bekosta sådan konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse, som enligt läkarutlåtande är önskvärd.

Bidrag skall också i mån av behov kunna lämnas till sådan behövande anhörig till rekreationsbehövande, som omhänderhar denne för personlig vård. Innevånare i Göteborg skall ha förtursrätt till bidrag från stiftelsen.

Avkastningen får inte användas till ändamål, som skall bekostas med utdebiterade medel.

LittleFreeLibrary.org

Träffade på detta roliga lilla hus igår på Kungsladugårdsgatan i Göteborg!

Öppnade dörren och där inne fanns 6 böcker till utlåning 🙂

"Take a book and return a book"!

Gud så kul idé!

https://littlefreelibrary.org/

book4

 

Företagarnas stipendier

Företagarnas stipendier

Företagarna ansvarar på nationell nivå för två stipendiefonder: Hantverksinstitutets fond och Företagarnas stipendie- och bidragsfond. Båda fonderna har en inriktning mot hantverk och företagsutveckling.
Hantverksinstitutets fond

Hantverksinstitutets fond riktar sig till företagare, anställda och övriga personer verksamma inom hantverk och mindre industri. Stipendier och bidrag kan delas ut för studieresor och personlig utbildning i företags­utvecklande syfte, till kostnader för konstruktion av verktyg och redskap samt för utarbetande av arbetsmetoder och liknande.

Ansök till Hantverksinstitutets fond
Stipendie och bidragsfonden

Stipendie och bidragsfonden kan bland annat lämna bidrag till medlemmar i Företagarna avseende studier för företagets utveckling och för stöd åt produktutveckling, samt till forskningsarbeten eller studier av speciellt intresse för de mindre och medelstora företagen.

Ansök till Stipendie och bidragsfonden
Ansökan mailas till

stipendier@foretagarna.se senast 15 augusti, för det år du söker.

http://www.foretagarna.se/Om-Foretagarna/Stipendier-och-utbildning/Foretagarnas-stipendier/

 

 

 

Träd

krama tradet

Var med om något besynnerligt för några år sedan där jag bor. En kvinna stod och kramade om ett stort och ståtligt träd vid vår parkering. Jahaa! en trädkramare tänkte jag och log, men jag ska erkänna att kollade jag in trädet lite extra varje gång jag passerade efter kramningen.

Ett mycket vackert träd, rakt med finfördelad krona och full med friska löv.

Någon vecka senare kom en av många stormar och detta magnifika, starka träd föll som en fura helt oväntat, så hela rotklumpen blottades! Den bara tvärdog!

Hur? Märkte kvinnan att det var sjukt, svagt? Hon kramade endast detta träd och endast detta träd föll vid parkeringen. Jag vet att många växter blommar lite extra när det är nödtorftiga förhållanden eller när de är sjuka, sista rycket liksom för att öka sina chanser att föra sina gener vidare och jag vet att djur döljer att de är sjuka in i det sista för att inte bli utfrysta eller ihjälhackade av flocken.

Efter denna trädupplevelse har både trädkramare och träd fått ännu mer respekt av mig.

- Naturligtvis kommunicerar allt liv med oss, mer än vi har lärt oss.

trad

Få Nöjeshäftet 2016 på köpet

tidningskungen

 

Bollingska stiftelsen

Bollingska stiftelsen

Vetlanda församlings kyrkoråd

Vetlanda pastorat
Storgatan 58
574 31 VETLANDA

Telefon: 0383- 76 37 00

E-post:

Fondens avkastning skall användas till understöd åt verkligt behövande äldre personer inom Vetlanda stad, företrädesvis ensamstående, vilka tyngas av ekonomiska bekymmer. Även andra, sjuka personer kunna ihågkommas.

Stockholms universitets donationsstipendier

Halmstads kommuns fonder för behövande

Mellan den 1 juni-31 augusti kan invånare ansöka om fondmedel. Önskar man söka bidrag från någon av kommunens förvaltade stiftelser skriver man ett kort men tydligt brev med motivering till varför man bör erhålla bidrag, inkluderar adress och telefonnummer och adresserar brevet till stiftelsens namn på följande adress:

Stiftelsens namn
Halmstads kommun
Box 153
301 05 HALMSTAD

Alternativt tar man kontakt med den kommunala nämnd/förvaltning som för varje stiftelse står som ansvarig vid rubriken "Förvaltning" för att erhålla vidare instruktioner för en ansökan.

Förvaltas stiftelsen av barn- och ungdomsnämnden?
klicka här för vidare instruktioner.

Förvaltas stiftelsen av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden?
klicka här för vidare instruktioner.

 

https://www.halmstad.se/download/18.401b44221553a0c90ec12f05/1467375250783/Stiftelser+2016.pdf

https://www.halmstad.se/omsorgstod/ekonomiochbostad/stiftelser.2284.html