G Bergströms stiftelse för bidrag till familjer i små omständigheter

Stiftelsenamn:

G Bergströms stiftelse för bidrag till familjer i små omständigheter

Organisationsnummer: 802404-4524
c/o Adress:  
Adress: Box 2122
Postnummer: 103 13
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-723 30 00
Fax: 08-10 70 71
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Stiftelsen lämnar bidrag till familjer i små omständigheter, oavsett barnantalet och oavsett om familjen är en s.k. fullständig familj eller ej.

Inga begränsningar råder v.d.g. belopp storlek eller visst antal bidrag. 2/3 av avkastningen skall delas ut till behövande familjer tillhörande S:ta Clara församling och till familj, av vilken medlem, tillhör dagbefolkningen i S:ta Clara församling.1/3 av avkastningen skall delas ut till behövande familjer mantalsskrivna i Hofors, (så länge järn- och ståldrift bedrivs, om detta upphör tillfaller avkastningen odelat S:ta Clara församling).

Stiftelsens disponibla avkastning skall - sedan minst 1/10 lagts till kapitalet - under påföljande år användas för stiftelsens ändamål.

År: 2013
Tillgångar: 12.390.853 kr
Posted in Fonder & Stipendier.