Stiftelserna och fonderna inom Landstinget i Värmland

Om du vill söka pengar i fonder och stiftelser

 

En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till ett visst ändamål.

Stiftelserna och fonderna inom Landstinget i Värmland är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Sökande måste vara bosatt i Värmland.

Några fonder avser landstingets personal eller verksamhet.

I Fondboken kan du läsa om hur du ansöker om fondmedel och vilka fonder som kan vara aktuella för dig.

Fonder och stiftelser

Kontaktperson
Ewa Gustafson
Handikappkonsulent
Telefon: 054-61 42 29
E-post: ewa.gustafson@liv.se

http://www.1177.se/Varmland/Regler-och-rattigheter/Om-du-vill-soka-pengar-i-fonder-och-stiftelser/