Stiftelsen Frimuraresamhällets i Jönköping Samfond

Av fondens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till kapitalet.

Av disponibel avkastning skall

a) 30 % utdelas till behövande frimurare inom Frimuraresamhället i Jönköping samt till behövande änkor och/eller barn till frimurare inom detta Samhälle.

b) 70 % utdelas till andra behövande inom Jönköpings län.

c) Föreligger icke behov till utdelning enligt a), skall avkastningen utdelas till behövande enligt b). d) Såvida under något år behov icke finnes att utdela disponibel avkastning, skall denna endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år. e ) Vid beslut om utdelning ur Samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i Samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig.

 

Stiftelsen Frimuraresamhällets i Jönköping Samfond
S:t Pauligatan 14
Sten Norinder
55313 JÖNKÖPING
036-710983
Posted in Fonder & Stipendier.